Besikta husvagn

Att besikta bilen är avgörande för trafiksäkerheten och miljön. Besiktningen identifierar och åtgärdar potentiella faror, inklusive defekta bromsar, ljus och avgasutsläpp, vilket minskar risken för olyckor och bidrar till en renare luftkvalitet. 

En korrekt fungerande husvagn är en säker husvagn. Besiktningen är utformad för att identifiera och åtgärda potentiella faror och brister i ett fordon. Detta inkluderar kontroll av bromssystemet, styrning, däck och belysning. Defekta bromsar kan vara katastrofala i en nödsituation, och korrekt belysning är avgörande för att förhindra kollisioner, särskilt under dåliga väderförhållanden eller nattetid. Genom att regelbundet inspektera och underhålla dessa viktiga aspekter av fordonet minskar besiktningen risken för olyckor.

Regelbundna besiktningar bidrar till att förlänga livslängden för fordonet. Genom att upptäcka och åtgärda slitage och skador i ett tidigt skede undviks att små problem utvecklas till stora, kostsamma reparationer. Detta sparar inte bara pengar för ägaren, utan minskar också behovet av att byta ut fordonet tidigare än nödvändigt. Att byta ut fordon är en resurskrävande process som innebär tillverkning, transporter och skrotning av gamla fordon, vilket har en betydande miljöpåverkan.

När ska du besikta din husvagn? 

Din husvagn ska först besiktigas 48 månader efter den första gången den registrerades och togs i trafik. Detta säkerställer att den är i gott skick från början. Efter den första besiktningen bör du besikta din husvagn senast 24 månader efter den månad då den senaste fullständiga kontrollbesiktningen genomfördes. Detta säkerställer att eventuella problem eller slitage upptäcks och åtgärdas i tid.

Om din husvagn är 50 år eller äldre kan den befrias från besiktning. Detta kan vara relevant för äldre vagnar som inte används lika ofta eller som ägs som samlarobjekt.

Checklista inför besiktning av husvagn

Inför besiktning av husvagn, kom ihåg att kontrollera att:

 • blinkers, belysningen runt om, reflexer och skyltlykta
 • att däckens mönsterdjup minst är 1,6 mm
 • att husvagnens bromsar fungerar (även katastrofbromsvajern)
 • att det inte finns lösa föremål i husvagnen som kan skada inredningen vid ett bromsprov eller hårdare inbromsning

Kontrollera och åtgärda eventuella problem innan besiktningen för att säkerställa att din husvagn är säker att använda på vägen.

Så här går en besiktning av husvagn till:

 1. Chassikontroll: Besiktningsmannen kontrollerar husvagnens chassi, inklusive bär- och dragkonstruktionen, för eventuella rostskador, sprickor eller andra strukturella problem.
 2. Bromskontroll: Bromssystemet inspekteras för att säkerställa att det fungerar korrekt. Detta inkluderar vanligtvis en kontroll av bromstrummor, bromsskivor, bromscylindrar och kopplingsmekanismen.
 3. Ljus- och elsystem: Besiktningsmannen kontrollerar husvagnens belysningssystem, inklusive blinkers, bromsljus och positionsljus. Elsystemet inspekteras för att se till att det inte finns några felaktigheter eller farliga kablar.
 4. Däckkontroll: Däcken granskas för slitage och skador. Lufttrycket i däcken kontrolleras också för att säkerställa att det är korrekt enligt tillverkarens rekommendationer.
 5. Gasolsystem: Om husvagnen har gasol, kontrolleras gasolsystemet för läckor eller felaktigheter. Detta inkluderar ofta en kontroll av gasoltankar, regulatorer och rör.
 6. Ventilation: Besiktningsmannen ser till att ventilationssystemet är i gott skick för att säkerställa att det inte finns någon risk för gasläckage eller koldioxidansamling inuti husvagnen.
 7. Fuktkontroll: Om det finns misstankar om fukt- eller vattenskador i husvagnen, kan besiktningsmannen använda instrument som fuktmätare för att bedöma omfattningen av skadorna.
 8. Övriga kontroller: Beroende på landets eller regionens lagar och bestämmelser kan besiktningsmannen även utföra andra kontroller, inklusive kontroll av krockkuddar, brandsläckare och nödutgångar.

Efter dessa kontroller kommer besiktningsmannen att sammanställa resultaten och utfärda antingen ett besiktningsintyg om husvagnen anses vara i godkänt skick eller en rapport om eventuella brister som måste åtgärdas innan godkännande. Besiktningen är avsedd att säkerställa att husvagnen är säker och i rätt skick för användning på vägen.

Behöver du hjälp?

Ska du besiktiga husvagnen? Vi på Fribergs Fritidscenter har arbetat med husvagnar i många år och vågar påstå oss vara experter på husvagnar. Hos oss kan du få reda på allting som du undrar och få svar på alla dina frågor. Kom in till oss och ta en kaffe, så hjälper vi dig!

Logo Tivala